Borang Maklumat SME

Borang Maklumat SME

Borang Maklumat SME ini disediakan oleh pihak Smart Selangor Delivery Unit (SSDU) bagi mengumpul data SME yang beroperasi di negeri Selangor dan mengenal pasti tahap kesediaan perniagaan untuk bersaing dalam era ekonomi digital masa kini. Selepas melengkapkan borang ini, pemilik perniagaan yang berminat berpeluang menghadiri program seminar dan latihan di bawah inisiatif SME Platform anjuran SSDU dan berpeluang mendapatkan tajaan bagi penyelesaian digital anda. Inisiatif ini diharap dapat membantu peniaga mengenal pasti jurang yang ada bagi memperbaiki kebolehan, kemahiran dan pengetahuan dalam penggunaan penyelesaian digital dalam perniagaan.

* Wajib diisi

Maklumat Asas

Kemas kini maklumat peribadi anda.


Maklumat Perniagaan

Kemas kini maklumat perniagaan anda.

Maksimum 3 pilihan sahaja.

Penafian dan Privasi

Saya bersetuju dengan syarat dan terma Penafian dan Privasi seperti di sini.